Iranian Agriculture News Agency

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری رتبه برتر در شاخص های عمومی در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی کسب کرده است.

لوح زرینی دیگر در کارنامه درخشان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری،بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی چهارمحال و بختیاری با ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی در سال ۹۹ و با تجلیل استاندار چهارمحال و بختیاری از دکتر عطاالله ابراهیمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان دستگاه برتر در امتیاز شاخص های عمومی برگزار شد.

 از عطاالله ابراهیمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان دستگاه  برتر در "امتیاز شاخص های عمومی" سال ۱۳۹۹ با اهدای تندیس و لوح توسط اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری و سعید شهریار پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تجلیل شد.

در لوح تقدیر توشیح شده استاندار چهارمحال و بختیاری خطاب به عطاالله ابراهیمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری آمده است:  جشنواره شهید رجائی فرصتی را ایجاد می کند تا عملکرد دستگاه های اجرایی استان در فضائی رقابتی و بر اساس الگوهای روزآمد و مدیریتی در شاخص های عمومی،اختصاصی،اقدامات برجسته و تیم های کاری موثر ارزیابی شوند

نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد در سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی استان در امتیاز شاخص های عمومی نشانگر احراز رتبه برتر آن اداره کل در بین دستگاه های اجرایی شرکت کننده در جشنواره شهید رجایی بوده است

بدون تردید ثمره آن افزایش رضایت و اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های محوری دولت است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید