Iranian Agriculture News Agency
افزایش 38 درصدی تولید روغن زیتون

سید رحمت‌الله پریچهر - مجری طرح زیتون  وزارت جهاد کشاورزی

درختان زیتـون بـه دلیل عمر طولانی، سازگاری با دامنه نسبتاً وسـیعی از شـرایط محیطی، جنبه‌های تـاریخی و ارزش بـالای آن در تغذیـه و سلامت انسان از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بوده است، به‌گونه‌ای کـه کمتـر کشـوری را می‌توان یافت که با تکنولوژی تولیـد و فـرآوری ایـن محصـول آشنایی نداشته باشد.

با توجه به برنامه‌های دولت در جهت کاهش وابستگی کشور بـه واردات روغن و نقش مؤثر ایـن درخـتان در حفـظ و صـیانت از منـابع طبیعی، به نظر می‌رسد توسعه باغ‌های زیتون بر پایه اسـتفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدیـد می‌تواند به‌عنوان یکـی از محورهای توسعه در بخش کشاورزی موردتوجه قـرار گیـرد.

بر این اساس، طرح توسعه کشت زیتون که از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی است، در ادامه برنامه‌ها و سیاست‌های طرح زیتون و با اجرای پروژه‌های اصلاح و توسعه باغ‌های زیتون، از سال 1392 آغاز شده است.

در این راستا، طی شش سال اخیر، باغ‌های زیتون در سطح 13869 هکتار توسعه یافته و همچنین باهدف اقتصادی کردن تولید، عملیات اصلاحی در سطح 44977 هکتار از باغ‌های احداث‌شده، انجام شده است.

از سال 1392 تاکنون میزان تولید میوه سبز زیتون دارای رشد قابل‌توجهی بوده به‌طوری‌که میزان تولید میوه زیتون با رشد 43 درصدی از 98810 تن در سال 1392 به 147225 تن در سال 1398 رسیده است که از این میزان 53 درصد به تولید کنسرو و 47 درصد برای استحصال روغن‌زیتون اختصاص یافته است.

میزان تولید روغن‌زیتون نیز در سال 92 برابر با 4891 تن بوده که این میزان در سال 98 با رشد 38 درصدی به به 11648 تن افزایش یافته است.

همچنین، میزان تولید کنسرو زیتون در سال 92 معادل 67638 تن بوده و این میزان با 28 درصد رشد به 76858 تن در سال 98 رسیده است. سرانه مصرف روغن‌زیتون نیز در سال 1398 با احتساب واردات، 200 گرم و سرانه مصرف کنسرو زیتون 945 گرم بوده است.

توسعه، اصلاح و نوسازی باغات زیتون علاوه بر بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور سبب افزایش تولید و اشتغالزایی شده و بخشی از نیاز روغن خوراکی کشور از طریق توسعه کشت این محصول قابل  تأمین است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید