Iranian Agriculture News Agency

رئیس بخش تحقیقات مؤسسه تحقیقات خاک و آب:

ایانا-کشاورزی: تحقیقات ما در زمینه آبیاری زمین‌های کشاورزی باید به سمتی برود که بتوانیم حداکثر استفاده از رواناب‌ها را داشته باشیم، استفاده از رواناب‎ها می‌تواند راهی برای مدیریت آب مورد نیاز کشاورزی باشد.

تامین آب مورد نیاز کشاورزی با مدیریت روان‌آب‌ها

توسعه کشاورزی بدون آب امکان‌پذیر نیست، مجموعه فاکتورهای اصلی آب، انرژی و خاک با یکدیگر در یک محل مناسب شرایط مورد نیاز برای توسعه کشاورزی را فراهم می‌کند. با توسعه زمین‌های کشاورزی برداشت از آب زیرزمینی نیز بیش‌تر می‌شود، در واقع می‌توان گفت حفر چاه بلای جان آب‌های زیرزمینی است و مدیریت نشدن آب‌های زیرزمینی مشکلات اعظمی را در مدیریت و حیات خاک ایجاد می‌کند.

کامران افتخاری رئیس بخش تحقیقات تشکیل، طبقه‌بندی و شناسایی خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب در ارتباط با نحوه صحیح آبیاری زمین‌های کشاورزی و پیشنهادها و راهکارهای مورد نیاز در شرایطی که کشور با تنش کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند به خبرنگار گروه کشاورزی ایانا می‌گوید: «استفاده نکردن از منابع به اندازه ظرفیت‌های بیولوژیک و بر هم خوردن تعادل طبیعت به علت استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و ساخت سدهای بسیار بر مسیر رودها و هدررفت روان‎آب‌ها، برخی از علل آسیب به خاک و ایجاد تنش آب برای آبیاری هستند.»

این محقق اعتقاد دارد، «تحقیقات ما در زمینه آبیاری زمین‌های کشاورزی باید به سمتی برود که بتوانیم حداکثر استفاده از رواناب‌ها را داشته باشیم، استفاده از رواناب‎ها می‌تواند راهی برای مدیریت آب مورد نیاز کشاورزی باشد، با مدیریت رواناب‌های سطحی مانند سیستمی که توسط گذشتگان ما در شهر شوشتر انجام شده است، بدون از بین رفتن حق‌آبه طبیعت آب مورد نیاز کشاورزی در میان اراضی تقسیم می‌شود. در واقع برای مدیریت آبیاری اراضی باید به سمت مدیریت روان‌آب‌ها برویم.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید