Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • پیشرفت 50 درصدی پروژه احداث کنتورفارو

    مسئول واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان گفت: پروژه احداث کنتورفارو به همراه کشت گیاهان مرتعی بومی منطقه در سطح 50 هکتار از مرتع آبندر از مراتع شهرستان سمنان آغاز و با 50 درصد پیشرفت فیزیکی از اعتبارات صندوق توسعه ملی در حال اجرا است.

  • تامین آب مورد نیاز کشاورزی با مدیریت روان‌آب‌ها

    تحقیقات ما در زمینه آبیاری زمین‌های کشاورزی باید به سمتی برود که بتوانیم حداکثر استفاده از رواناب‌ها را داشته باشیم، استفاده از رواناب‎ها می‌تواند راهی برای مدیریت آب مورد نیاز کشاورزی باشد.