Iranian Agriculture News Agency

استاندار کرمان در حاشیه سی و پنجمین دوره معرفی و تجلیل از نمونه های کشاورزی که به صورت وبینار سراسری برگزار شد، گفت: در استان کرمان صنعت و کشاورزی رقیب هم نیستند بلکه دو بال پرظرفیت توسعه استان هستند.

ارز آوری و نیاز بشریت به غذا کشاورزی را جایگزین نفت می‌کند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، استاندار کرمان با بیان اینکه هدف سند سازگاری با کم آبی کاهش سطح زیر کشت و محصولات کشاورزی نیست، افزود: هدف بهینه مصرف کردن آب است.

زینی وند خاطرنشان کرد: سهم عمده ای از کشاورزان برگزیده متعلق به استان کرمان است و این سهم رو به افزایش است.

وی تصریح کرد: در استان کرمان به کشاورزی مکانیزه توجه شده و دانش وسیعی به مزرعه وارد می شود و گلخانه ها در استان توسعه زیادی یافته اند و بخشی از بازار خارجی هدف گلخانه هاست و سطح زیادی از کشاورزی تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفته است.

استاندار کرمان اظهار داشت: رخداد مبارکی که در حال اتفاق افتادن است که نتایج تحقیقات دنیا وارد استان شده که طی سالیان آینده نتایج آن احساس می شود و ارز آوری کشاورزی و نیاز بشریت به آن می تواند جایگزین نفت شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید