Iranian Agriculture News Agency

اکبری اعلام کرد:

همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمان، با حضور مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مهندس اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان و معاونین و مدیران این سازمان، طرح آبیاری تحت فشار 165 هکتاری شهرستان انار افتتاح شد.

بهینه کردن مصرف آب در کشور  با توسعه روش های میکرو در زراعت و باغبانی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، این سیستم در 165 هکتار باغ پسته با هزینه کرد 1200 میلیون ریال اجرا شده است و  2805 نفر روز کار یا به عبارتی به ازاء اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار 17 نفر روز کار اشتغال ایجاد شده است.

مهندس اکبری معاون  آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در جریان افتتاح پروژه 165 هکتاری آبیاری تحت فشار در شهرستان انار  گفت: رویکرد بهینه کردن مصرف آب در کشور بر پایه توسعه روشهای میکرو در زراعت و باغبانی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است و برای تحقق این مهم در استان کرمان هیچ محدودیتی برای توسعه روشهای آبیاری با توجه به اینکه این استان کم آب می باشد، وجود ندارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید