Iranian Agriculture News Agency

نقش مهم مدیریت صحیح و علمی کنترل پاییزه و زمستانه در کنترل زنبورمغز خوار بادام

مدیر حفظ نباتات این سازمان جهاد کشاورزی کرمان گفت: زنبورمغزخوار بادام از آفات مهم بادام در ایران می باشد که در صورت عدم کنترل آن تا 90 % محصول را از بین خواهد برد.

نقش مهم مدیریت صحیح و علمی کنترل پاییزه و زمستانه در کنترل زنبورمغز خوار بادام

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، ناظمی مدیر حفظ نباتات این سازمان جهاد کشاورزی کرمان افزود: این آفت یک یا دو نسل در سال و به ندرت 3 نسل در سال دارد  و لارو این آفت به مدت 11 ماه در میوه بادام باقی مانده و  از مغز بادام تغذیه داشته که این امر موجب ریزش میوه ها می گردد.

ناظمی افزود:  بادام های آلوده دارای یک سوراخ محل تخمگذاری حشره بالغ روی پوسته  بوده که درون هر مغز فقط یک لارو می تواند زندگی کند و جالب توجه این است که درصورتی که  بادام دو مغزی باشد داخل هر مغز یک لارو به صورت مستقل زندگی می کند.

وی خاطر نشان کرد: آفت زنبور مغزخوار فصول تابستان، پائیز و زمستان را به صورت لارو کامل داخل میوه های آلوده خشک روی درخت و یا ریخته شده روی سطح زمین می گذراند و با توجه به اینکه هر حشره ماده پس از خروج از میوه قادر به آلودگی  حداقل120 میوه سالم  می باشد لذا جمع آوری ، سوزاندن و مدفون نمودن کلیه میوه های آلوده در پائیز و زمستان به صورت همگانی از اهمیت فوق العاده ای برخورداراست که بایستی فرهنگ سازی لازم در این زمینه توسط کارشناسان منطقه صورت گیرد.

وی درپایان گفت: تغذیه به موقع و بهینه باغات ، آبیاری منظم  ، رعایت مسائل بهداشتی باغ و در صورت امکان عدم کشت ارقام جدید حساس و پوست نازک (رقم کاغذی) در مناطق آلوده نقش بسزایی در کاهش جمعیت آفت دارد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید