Iranian Agriculture News Agency

عمده کشت کلزا در استان تحت کشت قراردادی است

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال زراعی جاری 2771هکتار از اراضی استان شامل 1725هکتار در مناطق معتدل و سرد و 1046هکتار در مناطق گرمسیری زیرکشت کلزا رفته است.

تاکنون 2771هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت کلزا رفته است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، محمدسعید هوشیار با اعلام خبر فوق افزود:  کشت کلزا در مناطق معتدل و سرد استان از 15 شهریورتا 10 مهرماه و در مناطق گرمسیری استان از اول آبان ماه به مدت یک ماه انجام شد.

هوشیار  گفت: بیشترین سطح زیرکشت کلزا در مناطق گرمسیری مربوط به شهرستان قصرشیرین با 550هکتار است که با رشد 350درصدی روبرو بوده است.

وی سپس با بیان اینکه عمده کشت کلزای استان به صورت  کشت قرار دادی است گفت: 2277هکتار از اراضی کلزای استان در قالب کشت قراردادی با مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت می باشد.

هوشیار با اشاره به اینکه در کشت قراردادی کشاورزان می توانند از مزایای آن برخوردار شوند.

تحویل کود شیمیایی تا ارزش 3میلیون تومان در صورت درخواست کشاورز طرف قرارداد و پرداخت بهای محصول خریداری شده حداکثر 7روزکاری به حساب کشاورزان از جمله مزایای کشت قراردادی بود که به آنها پرداخته شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید