Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت؛ براساس تفاهم نامه فی مابین مرکز اصلاح نژاد دام کشور با اتحادیه های دامداران ایران، صنعت همگام، اتحادیه دام سبک و عشایری و صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کلیه امور مرتبط با هویتگذاری از قبیل توزیع پلاک، تعریف پیمانکار و مامور، ارائه دسترسی در سامانه جامع، تعریف گله و ثبت هویت دام به اتحادیه های مرکزی و استانی مجموعه فوق الذکر واگذار گردیده است و امور دام استانها و شهرستانها ها صرفا نقش نظارت بر هویتگذاری دام را دارند.

هویت‌گذاری و پلاک‌کوبی دام‌ها توسط اتحادیه‌های دامداران

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: براساس تفاهم نامه فی مابین مرکز اصلاح نژاد دام کشور با اتحادیه های دامداران ایران، صنعت همگام، اتحادیه دام سبک و عشایری و صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کلیه امور مرتبط با هویتگذاری از قبیل توزیع پلاک، تعریف پیمانکار و مامور، ارائه دسترسی در سامانه جامع، تعریف گله و ثبت هویت دام به اتحادیه های مرکزی و استانی مجموعه فوق الذکر واگذار گردیده است و امور دام استانها و شهرستانها ها صرفا نقش نظارت بر هویت‌گذاری دام را دارند.

بهرام خانی با بیان این مطلب افزود: کلیه امور ذکر شده توسط تشکلهای مذکور و  با مسئولیت آنها صورت خواهد پذیرفت.

خانی با اشاره به اینکه نصب پلاک گوش دارای شماره 15 رقمی (دارای کد استان یا کد توزیع کننده پلاک) روی گوش دام و ثبت اطلاعات پلاک و دام در سامانه جامع هویت دام باید صورت پذیرد خاطرنشان کرد: بدیهی است سایر شماره های مجازی و متفرقه در سامانه دام به عنوان هویت محسوب نمی شود.

خانی گفت: اطلاعات دامدار و گله های موجود در سامانه دام سنگین باید در سامانه جامع هویت نیز تعریف گردند و برای هر گله کد گله و شناسه یکتا دریافت شود، در صورتی که گله ها قبلا به سامانه جامع منتقل شده و یا توسط دامپزشکی ثبت شده است، اطلاعات گله برای انتقال به پیمانکاری مذکور به این مرکز فرستاده می شود.

خانی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت ورود اطلاعات صحیح هویت در سامانه جامع هویت و بهره‌برداری بسیاری از گروه ها در راستای تحقق بیمه دام و اهداف اصلاحی و همچنین صیانت از آمار وارد شده، امکان ویرایش اطلاعات هویت دام وجود ندارد لذا ضروری است ضمن بکارگیری دقت در زمان ورود اطلاعات، در صورت ثبت اطلاعات اشتباه( کد ملی دام و یا اطلاعات نر/ماده/ تاریخ تولد...) مراتب به صورت کتبی همراه با اطلاعات صحیح از سوی مجریان به این معاونت ارسال شود.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، حذف دامهای تلف شده یا کشتار شده و همچنین جابجایی دام از یک گله به گله دیگر در سامانه صرفا از طریق اداره کل دامپزشکی امکان پذیر خواهد بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید