Iranian Agriculture News Agency

با وجود اینکه رودخانه کیتاروم اندونزی، از سوی بانک جهانی کثیف‌ترین رودخانه جهان لقب گرفته است، حدود ۲۸ میلیون نفر از مردم این کشور برای آبیاری و تامین برق به آب این رودخانه نیاز دارند.

زندگی کنار کثیف‌ترین رودخانه جهان

دیدگاه تان را بنویسید