Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • زندگی کنار کثیف‌ترین رودخانه جهان

    با وجود اینکه رودخانه کیتاروم اندونزی، از سوی بانک جهانی کثیف‌ترین رودخانه جهان لقب گرفته است، حدود ۲۸ میلیون نفر از مردم این کشور برای آبیاری و تامین برق به آب این رودخانه نیاز دارند.