Iranian Agriculture News Agency

درون یک چادر زرد و آبی که روی تپه‌های اطراف پایتخت پرو برپا شده، هنوز افرادی هستند که از طریق هنرنمایی در سیرک امرار معاش می‌کنند.

سیرک قدیمی لیما

دیدگاه تان را بنویسید