Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • سیرک قدیمی لیما

    درون یک چادر زرد و آبی که روی تپه‌های اطراف پایتخت پرو برپا شده، هنوز افرادی هستند که از طریق هنرنمایی در سیرک امرار معاش می‌کنند.