Iranian Agriculture News Agency

، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به عملکرد مطلوب جهاد کشاورزی استان در بخش صنایع تبدیلی و اهمیت این صنعت در کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال از راه اندازی و بهره برداری 14 واحد صنایع تبدیلی در استان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

استان مرکزی پیشرو در صنایع تبدیلی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری ایانا مرکزی ، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به عملکرد مطلوب جهاد کشاورزی استان در بخش صنایع تبدیلی و اهمیت این صنعت در کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال از راه اندازی و بهره برداری 14 واحد صنایع تبدیلی در استان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

علی صفری گفت: با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی یکی از حلقه های زنجیره تولید است واین صنایع به عنوان تکمیل کننده زنجیره تولید در بخش کشاورزی باعث کاهش ضایعات می شوند.

وی افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، پایداری تولید و افزایش صادرات را از دیگر مزایای این صنایع عنوان کرد و افزود: باتوجه به فساد پذیری محصولات کشاورزی نیاز است این محصولات به نحو مطلوب فراوری شوند که صنایع تبدیلی در این زمینه بسیار موثر است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان در بخش صنایع تبدیلی عملکرد خوبی داشته است، ادامه داد: تا پایان سال گذشته 265 واحد صنایع تبدیلی در استان به بهره برداری رسیده است که به واسطه آن برای بیش از 4500 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

صفری افزود: همچنین با این تعداد واحد صنایع تبدیلی بیش از سه میلیون تن ظرفیت جذب ماده خام در بخش کشاورزی فراهم شده است.

وی در خصوص عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان در سال گذشته تصریح کرد: 34 واحد صنایع تبدیلی در سال گذشته با سرمایه گذاری 143 میلیارد تومان، اشتغالزایی 451 نفر و جذب 329 هزار تن ماده خام فعالیت شده اند.

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: طبق این آمار در سال 98 نسبت به سال 97 در زمینه تعداد واحدهای صنایع تبدیلی 25 درصد، در زمینه سرمایه گذاری 358 درصد، در خصوص اشتغال 46 درصد و در زمینه جذب ماده خام 186 درصد رشد در استان ثبت شده است.

صفری گفت: همچنین طبق برنامه ششم توسعه نیز اشتغال 54 درصد در زمینه ماده خام 414 درصد در استان رشد ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه در هفته جهاد کشاورزی 14 واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت جذب بیش از 11 هزار تن ماده خام، اشتغال 120 نفر و سرمایه گذاری بیش از 14 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید، افزود: با بهره برداری از این تعداد صنایع، کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در این بخش را شاهد خواهیم بود.

صفری در پایان خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری هدف گذاری ایجاد 700 نفر شغل و ایجاد ظرفیت 500 هزار تن جذب ماده خام تعیین شده است و در دستور کار سازمان قرار دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید