Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز

بازدید از ۳۴۸۰ واحد نانوایی در شهرستان البرز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: طی نه ماه گذشته سال جاری از ۳۴۸۰ واحد نانوایی این شهرستن بازدید شده است.

بازدید از ۳۴۸۰ واحد نانوایی در شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین علیرضا برخی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز افزود: از این تعداد 312 نفر از متصدیان متخلف نانوایی ها شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی اظهار داشت: بررسی وضعیت روزها و ساعات کاری نانوایی ها، جلوگیری از تعطیلی های نامتعارف نانوایی ها، برخورد با تخلفاتی همچون کم فروشی، فروش غیرقانونی آرد، نظارت بر وزن چانه با هدف مقابله با تخلفات احتمالی از جمله مواردی است که در  نظارت بر نانوایی ها اهمیت دارد که در دو نوبت صبح و عصر انجام می شود .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید