Iranian Agriculture News Agency

چغندرکاری از استان فارس با متوسط عملکرد 125 تن در هکتار رکورد تولید در واحد سطح کشوری را جابجا کرد و این در حالی است که میانگین عملکرد این محصول در کشور حدود 60 تن در هکتار هست.

تولید چغندر قند بالغ بر 2 برابر میانگین کشور در خنج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، فیروز جمشیدی از اهالی شهرستان خنج دارای مدرک لیسانس علوم تربیتی و قریب به 30 سال مشغول به فعالیت کشاورزی است؛ مشروح گفتگو با او در حاشیه سی و پنجمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی را در ادامه بخوانید:

آیا سابقه کاری در سایر زمینه‌های کشاورزی نیز دارید؟

گندم، جو، کلزا،کنجد و پنبه را درسنوات مختلف کشت کرده ام.

بر اساس چه شاخص‌هایی  به عنوان نمونه ملی انتخاب شده اید؟

 متوسط عملکرد بالا در مقایسه با عملکرد چغندر قند در سطح ملی و با توجه به شوری آب و خاک، استفاده از ارقام جدید و پرمحصول و سازگار با منطقه جنوب استان فارس و ترویج الگوی کشت جدید در منطقه از جمله شاخص های انتخاب اینجانب بوده است.

 به کارگیری شیوه های نوین آبیاری به منظور افزایش بهره وری،  بهره گیری از نزولات جوی با توجه به کشت محصول در فصل پاییز و صرفه جویی در مصرف آب و کاهش هزینه ها از دیگر موارد است.

ارتباط مستمر با کارشناسان کشاورزی و به کارگیری اصول علمی در مزرعه، مبارزه به موقع با علف های هرز و آفات، افزایش ضریب مکانیزاسیون با کشت مکانیزه محصول، مدیریت تغذیه گیاهی و استفاده به موقع از کودهای شیمیایی و ریزمغذی ها از دیگر شاخص های انتخاب من بود.

در نهایت عبور از کشاورزی سنتی و گام نهادن در مسیر کشاورزی پایدار که همراه با علم و تجربه بوده است از عوامل موفقیت من است.

با توجه به کمبود آب و منابع کشور چه راهکاری برای استفاده بهینه آب دارید؟

استفاده از روش های نوین آبیاری، ارقام گیاهی کم آب بر و سازگار با شرایط منطقه از جمله راهکارها به منظور بهره وری بهینه از منابع آبی است.

اجرای عملیات تسطیح لیزری اراضی و کاشت مکانیزه کامل از دیگر موارد به منظور استفاده  مناسب از منابع آبی است.

چه درخواست و پیشنهادی دارید؟

انجام حمایت های مالی، تامین امکانات و ادوات کاشت تا برداشت و پرداخت به موقع وجوه محصول چغندر قند از جمله درخواست های اینجانب است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید