Iranian Agriculture News Agency

تشخیص و پیشگیری از خسارت آفات و بیماری‌های مهم گندم در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: کارگاه آموزشی آشنایی و کنترل آفات و بیماری‌های مهم گندم برای کشاورزان شهرستان آبادان برگزار شد.

تشخیص و پیشگیری از خسارت آفات و بیماری‌های مهم  گندم در آبادان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسن دشتی نژاد با بیان اینکه آفات و بیماری‌های گندم در صورت عدم پیشگیری و تشخیص دیر هنگام،  عامل افت شدید کمی و کیفی محصول خواهد شد، افزود: در همین راستا دوره آموزشی یک روزه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، برای گندم کاران آبادانی برگزار شد.

وی توضیح داد: در این کارگاه آموزشی آفات و بیماری‌های مهم گندم، شکل شناسی و چرخه زندگی آفات، علائم خسارت و تشخیص آفت و بیماری، بهترین زمان مبارزه، موثرترین روش‌های مبارزه با تاکید بر مدیریت تلفیقی و سموم توصیه شده به‌منظور مبارزه با آفات و بیماری‌های گندم برای ۳۰ نفر روز از کشاورزان توسط کارشناس مرکز جهاد کشاورزی ابوشانک برگزار شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید