Iranian Agriculture News Agency

جانمایی پروژه‌های مصوب شده دور دوم سفر ریاست جمهوری در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: پروژه‌های مصوب شده دور دوم سفر ریاست جمهوری در آبادان پس از تعیین و جانمایی ظرف مدت چهار سال در آبادان اجرا خواهد شد.

 جانمایی پروژه‌های مصوب شده دور دوم سفر ریاست جمهوری در آبادان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسن دشتی نژاد بیان کرد: جلسه هماهنگی واحدهای تخصصی، مالی و مراکز جهاد کشاورزی آبادان به‌منظور جانمایی و تعیین زیر پروژه‌های عمرانی کشاورزی مصوب شده دور دوم سفر رئیس جمهور به استان خوزستان تشکیل شد.

وی افزود:  اعتبار این پروژه‌ها به ارزش دو هزار و 500 میلیارد تومان به طور مشترک بین شهرستان‌های آبادان و خرمشهر از منبع اعتبارات ملی و استانی در بخش‌های باغبانی، زراعت، حفظ نباتات، آب و خاک و ترویج و آموزش کشاورزی مصوب شده است.

وی یادآور شد: این پروژه‌ها پس از تعیین و جانمایی ظرف مدت چهار سال (۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶) در آبادان اجرا می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید