Iranian Agriculture News Agency

اجرای طرح پایش در مراکز پرورش ماهیان گرمابی خرمشهر

رصد و پایش بهداشتی بیماری های KHV در در مراکز مزارع پرورش ماهیان گرم آبی خرمشهر، اجرا شد.

اجرای طرح پایش در مراکز پرورش ماهیان گرمابی خرمشهر

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، همزمان با حضور رئیس و کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری آبزیان استان در مراکز مزارع پرورش ماهیان گرم آبی خرمشهر، رصد و پایش بهداشتی بیماری های KHV در شهرستان خرمشهر اجرا شد.

رئیس اداره دامپزشکی خرمشهر گفت: مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی شهید احمدیان خرمشهر دارای دو فاز مجزا بوده که در این مجتمع 137 مزارع پرورش ماهیان گرم آبی فعال می باشد که در بازدید از مراکز پرورش ماهیان گرم آبی شهید احمدیان خرمشهر رصد و پایش بیماری‌ ویروسی KHV بهمراه نمونه برداری‌ و ارسال نمونه‌ها برای انجام آزمایشات تخصصی به آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای دامپزشکی استان خوزستان صورت پذیرفت.

کاظم داودی افزود: توصیه‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در خصوص مقابله و پیشگیری از بروز انواع بیماری‌های آبزیان با حضور مدیرعامل اتحادیه مجتمع شهید احمدیان و مسئول فنی بهداشتی مرکز پرورش ماهیان گرم آبی توسط رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی خوزستان ارائه شد.

وی در پایان تصریح کرد: رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی، انجام ضد عفونی آب ورودی و خروجی به مزارع، تامین بچه ماهی مورد نیاز با مجوزهای بهداشتی از سوی دامپزشکی مهم ترین راه کنترل و پیشگیری از وقوع بیماری های آبزیان به ویژه بیماری های ویروسی در صنعت پرورش آبزیان محسوب می‌شود.

شایان ذکر است،  KHVیک بیماری ویروسی مختص ماهیان گرم آبی بوده و بطور طبیعی تنها از کپور معمولی و واریته های آن مانند ماهی کویی گزارش شده  و عوامل مهمی مانند درجه حرارت آب، حدت ویروس، سن ماهی و شرایط آن، میزان تراکم ماهی در استخر و عوامل استرس زا از قبیل حمل و نقل، تکثیر و کیفیت پائین آب می توانند در الگو و بروز بیماری نقش داشته باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید