Iranian Agriculture News Agency

کارشناسان واحد بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان در اداره کل و شبکه های دامپزشکی خراسان شمالی، سال گذشته 257 نوبت از مزارع پرورش آبزیان این استان، بازدید و بر شرایط بهداشتی پرورشی آن ها نظارت کردند.

نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی خراسان شمالی بر مزارع پرورش آبزیان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان شمالی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور و آبزیان این اداره کل با اعلام این مطلب گفت: در پی این بازدیدها، 87 فقره نمونه برداری از مزارع پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی و نیز، 263 فقره نمونه برداری از مزارع تفریخ و پرورش ماهی، انجام و نمونه ها برای تشخیص مخاطرات بهداشتی و عوامل بیماری زا به آزمایشگاه ارسال شد.

سید فرزین حسینی یادآور شد: در این استان 102 مزرعه پرورش ماهیان سردآبی، 11 مزرعه تفریخ و پرورش، 13 مزرعه پرورش ماهی گرمابی و 4 مرکز تکثیر و پرورش ماهی زینتی با دریافت مجوزهای لازم از این اداره کل دایر شده اند که در حال حاضر بیش از 80 درصد آن ها فعال است.

وی از آبزی پروران استان خواست، با رعایت شرایط قرنطینه و اصول امنیت زیستی و همکاری تنگاتنگ با دامپزشکی، به ارتقای شرایط بهداشتی و بازدهی تولید در واحدهای تحت مدیریت خود و صنعت آبزی پروری کمک کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید