Iranian Agriculture News Agency

در جریان حضور وبازدید معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از مجموعه کشت و صنعت شهرستان جوین ،افزایش دوبرابری کشت پاییزه چغندرقند در کشور تحقق یافته است.

رشد بیش از دو برابری کشت پائیزه چغندر قند در کشور

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، معاون زارعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشت پائیزه چغندر قند امسال بیش از دو برابر رشد می یابد .

وفابخش درمراسم افتتاح چهارمین بهره برداری چقندر قند پائیزه استان گلستان در مجتمع کشت و صنعت جوین گفت: کشت پائیزه از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در تولید و خودکفایی شکر می باشد و در این راستا چند سالی ست که کشت چقندر قند پائیزه در کشور آغاز شده است .

وی افزود: سال گذشته حدود 17هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به زیر کشت چقندر قند پاییزه قرار گرفت که برآورد می شود این میزان به 30 الی 35 هزار هکتار افزایش یابد .

وفابخش نتایج رضایت بخش این طرح را دلیل استقبال کشاورزان و کارخانه های قند عنوان کرد و گفت: در کشت پائیزه کاهش هزینه های تولید صورت می گیرد و بدون ابیاری و تنها با استفاده از بارش های پائیز وزمستان و بهار و بدور از افات و در دوره کوتاه تر تولید انجام می شود .

حسینی مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت جوین نیز گفت: در این مرحله حدود 120هزار تن چقندر قند ازسطح 2هزارو 240هکتر از اراضی استان گلستان به کارخانه قند جوین بارگیری می شود .

وی با بیان اینکه در صورت حمایت و توجه وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیز تلاش کلیه عوامل تولید در استان گلستان، پیش بینی می گردد تا چند سال آینده مساحت کشت این محصول ارزشمند به بیش از ۱۰ هزار هکتار افزایش یابدافزود: لزوم توجه به استمرار تولید این محصول در استان گلستان و تجهیز و حمایت کشاورزان چغندرکاران استان به عنوان رکن اصلی این پروژه ملی در کنار حمایت و توجه به کارخانه قند معین در این استان به عنوان خریدار محصولات تولیدی کشاورزان و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات موجود، از مهمترین درخواست های کشاورزان و مسئولین محلی این استان است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید