Iranian Agriculture News Agency

از آغاز فصل برداشت تاکنون؛

طبق گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ خرید تضمینی گندم که از اواسط فروردین درکشور آغاز شده است تاکنون به 570 هزار تن رسیده است.

خرید تضمینی گندم از نیم میلیون تن گذشت

به گزارش ایانا، بنابر گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، ارزش ریالی گندم‌های خریداری شده بیش از 14 هزار میلیارد ریال است که به صورت نقدی و در کمترین زمان به کشاورزان پرداخت می‌شود. 

تاکنون در استان خوزستان 371 هزار تن، در بوشهر 77 هزار تن در کرمان 38هزار تن و فارس و ایلام به ترتیب 31 و 22 هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شده است. 

خرید تضمینی بیش از 73 هزار تن دانه‌ی روغنی کلزا نیز در 8 استان انجام شده که خوزستان با 50 هزار تن، ایلام با 16 هزار تن و فارس با 5400 تن پیشتاز خرید دانه‌ی روغنی کلزا در کشور هستند. 

طبق این گزارش، از ابتدای سال تاکنون فروش یک میلیون و 64 هزار تن گندم نانوایی و صنف و صنعت در سامانه سیفای شرکت ثبت شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید