Iranian Agriculture News Agency

خون‌میرزایی:

در راستای هم افزایی و همگرایی اقدامات و فعالیت‌های سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نشست مشترکی بین روسای دومجموعه شیلاتی برگزار شد.

ارتقای صنعت شیلات در گرو هم‌افزایی تحقیقات با بخش اجرایی است

به گزارش ایانا و به نقل از سازمان شیلات کشور، محمود بهمنی رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این دیدار، ضمن ابراز امیدواری برای آینده درخشان صنعت شیلات، گفت: موسسه تحقیقات شیلات، تنها موسسه ای است که تار و پود آن از گذشته به طور کامل با بخش اجرا تنیده شده است. 

وی افزود: از این رو همسویی، همگرایی و هم افزایی بین دو مجموعه بسیار سریع و بدون مشکلی جدی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین از سازمان شیلات ایران خواستاریم تا موسسه را در فعالیت هایی که مربوط به مطالعات و پژوهش های شیلاتی است، در اولویت قرار دهد. ضمن اینکه در حوزه آبزی پروری نیز کارهای مشترک زیادی انجام شده، به طوری که این همکاری ها در بخش صید و صیادی نیز می تواند نمود یابد. 

همچنین نبی‌الله خون میرزایی معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران عنوان کرد: خوشبختانه هم سازمان شیلات ایران و هم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، از نیروی انسانی متخصص و ارزشمندی برخوردار است که این می تواند پشتوانه ای عظیم برای پیشبرد برنامه ها باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: اگر در طول 40 سال اخیر، نسبت به ارتقای صنعت شیلات کشور، رضایتی وجود داشته، نتیجه هم افزایی تحقیقات با بخش اجرا بوده است. بنابراین موسسه در کنار سازمان شیلات، حرکت کرده و سهمی برابر در این پیشرفت دارد. 

رئیس سازمان شیلات تاکید کرد: در حال حاضر که شرایط خاصی بر کشور حاکم شده، باید یک بازنگری در برنامه ها صورت گیرد که متناسب با پویایی وضعیت موجود باشد. به همین دلیل تشکیل کارگروه های ویژه و تعامل بیشتر با بخش تحقیقات در سطح ملی و استانی، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که دنبال کردن آن، نتایج قابل قبول‌تری را به دنبال خواهد داشت. 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید