Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بهارستان در جلسه بررسی روند رصد وپایش نهاده های کشاورزی شهرستان، بر بکارگیری کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرستان بر لزوم نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر بر فرآیند تأمین و توزیع نهاده های اساسی کشاورزی و دامی تاکید کرد.

روند رصد و پایش نهاده های کشاورزی شهرستان بهارستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، جلسه بررسی روند رصد و پایش نهاده های کشاورزی شهرستان بهارستان با حضور اعضای کمیته راهبری شهرستان، نمایندگان مدیریت توسعه بازرگانی، حراست، بازرسی و واحدهای تخصصی سازمان برگزار شد.

در این جلسه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان ضمن اشاره بر بکارگیری کلیه ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرستان بر لزوم نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر بر فرآیند تأمین و توزیع نهاده های اساسی کشاورزی و دامی تاکید کرد.  

در این جلسه مسئولین وکارشاسان سازمان بر تشریح دستور العمل های ابلاغی در این حوزه پرداخت و با ارائه گزارشات مربوطه عملکرد کار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید