Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم از بازدید مشترک فروشگاه های مجاز سموم ونهادهای کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: طی این بازدید خوشبختانه مواردی از احتکار، گرانفروشی و عدم درج قیمت مشاهده نشد.

هیچ واحد غیرمجاز عرضه سموم و نهادهای کشاورزی در شهرستان رباط کریم فعالیت ندارد

به گزارش ایانا در استان تهران، علیرضا حیدری گفت: بازدید مشترکی با محوریت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و باحضور نمایندگان مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اداره صنعت ومعدن و تجارت، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از دو فروشگاه مجاز سموم و نهادهای کشاورزی شهرستان صورت گرفت .

حیدری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم درخصوص این بازدید اظهار داشت: در این بازدید مواردی از قبیل قیمت سموم، قاچاق کالا و احتکار و تاریخ مصرف سم ازفروشگاه های مجاز سموم و نهادهای کشاورزی در شهرستان مورد بررسی وپایش قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی این بازدید خوشبختانه مواردی از احتکار، گرانفروشی و عدم درج قیمت مشاهده نشد.

گفتنی است دراین شهرستان واحد غیر مجازی در زمینه سموم و نهادهای کشاورزی فعالیت نمی کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید