Iranian Agriculture News Agency

معاون آب و خاک وزرات جهاد کشاورزی ازطرح ۵۰۰هکتاری آبیاری تحت فشار کشت و صنعت حامیان فدک در شهرستان ری بازدید کرد.

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از طرح 500هکتاری آبیاری تخت فشار در شهرستان ری

به گزارش ایانا در استان تهران، اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و عباسی مدیر جهادکشاورزی ری از شرکت  کشت و صنعت حامیان فدک در بخش فشافویه ازتوابع شهرستان ری بازدید کردند.

روند اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و رفع موانع و مشکلات اجرای این طرح در جلسه ای که در در حاشیه این بازدید تشکیل شد، مورد بازدید قرار گرفت.

در این شرکت درحال حاضر ۱۴۷۰هکتار انواع آبیاری های تحت فشار اجرا شده است. مساحت کل اراضی تحت پوشش این شرکت ۲۶۵۰هکتار بوده که یک مجموعه کامل از انواع زراعت غلات و پرورش دام سبک و باغات است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید