Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مرکز جهاد کشاورزی دهمویز از سرشماری واحد های زنبورداری مستقر در منطقه تحت پوشش مرکز خبر داد.

سرشماری واحد های زنبورداری دهمویز تا 19 مهرماه ادامه دارد

به گزارش ایانا در استان تهران، سعدی بداق با بیان این مطلب افزود: همزمان با آغازطرح سرشماری زنبورستان ها در سراسر کشور، سرشماری واحد های زنبورداری مستقر در منطقه تحت پوشش مرکز جهادکشاورزی دهمویز توسط کارشناسان پهنه و باهمکاری تعاونی زنبورداران این شهرستان در حال اجراست.

وی ادامه داد: طرح سرشماری زنبورستان ها با هدف برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی این بخش تا 19مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

بداق اضافه کرد: اطلاعات جمع آوری شده شامل تعداد کلنی ها، میزان تولید عسل و دیگر فرآورده های زنبورعسل توسط کارشناسان پهنه درسامانه مدیریت جامع داده های کشاورزی ثبت می شود؛ به همین خاطر تاکید می شود زنبورداران ازجابجایی وکوچ کندوهای زنبورعسل درمدت اجرای سرشماری خودداری نمایند.

                                             

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید