Iranian Agriculture News Agency

"ساداتی نژاد" در نشست با شرکت‌های کشت و صنعت بخش کشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید به نحوی پیش برویم تا حوزه کشاورزی به شرکت‌های سهامی و شرکت‌های کشت و صنعت تبدیل و از خرده‌مالکی خارج شویم تا بخش کشاورزی از حالت غیر اقتصادی به تجاری تبدیل شود.

حرکت به سمت کشاورزی تجاری با استفاده از زنجیره‌های کشت و صنعت

به گزارش خبرنگار ایانا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با مدیران عامل شرکت‌های کشت و صنعت بخش کشاورزی اظهار کرد: کشت و صنعت‌ها، مجموعه پر قدرتی در حوزه کشاورزی محسوب می‌شوند و پیشران حوزه کشاورزی هستند.

وی افزود: اجرای سیاست‌های کشورها توسط کشت و صنعت ها صورت می‌گیرد و این شرکت‌ها نوک پیکان تصمیم‌گیری قرار دارند، همچنین اقدامات نوآورانه و جدید در حوزه کشاورزی هم توسط این شرکت ها انجام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: باید به نحوی پیش برویم تا حوزه کشاورزی به شرکت‌های سهامی و شرکت‌های کشت و صنعت تبدیل و از خرده‌مالکی خارج شویم تا بخش کشاورزی از حالت غیر اقتصادی به تجاری تبدیل شود.

وی ادامه داد: نقش کشت و صنعت ها در توسعه کشاورزی و بورس کشاورزی بسیار مهم است و خط‌مشی دهنده به سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند.

مقام عالی وزارت در رابطه با کشاورزی قراردادی توسط کشت و صنعت‌ها گفت: کشت و صنعت ها می‌توانند با کشاورزی قراردادی اراضی خرد اطراف خود را یکپارچه سازی کنند و خرده مالکی را از میان بردارند.

وی با بیان اینکه نقش کشت و صنعت‌ها در تنظیم بازار بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در ساماندهی بازار، بازاررسانی و تنظیم بازار از ظرفیت‌های زنجیره‌های کشت و صنعت استفاده کند.

ساداتی نژاد گفت: زنجیره کشت و صنعت‌ها می‌توانند در صنعتی شدن تولید گوشت گوسفند و کاهش زمان پرواربندی این دام، به وزارت جهاد کشاورزی کمک کنند و ما آمادگی داریم در هر زمینه‌ای، اعضای هیئت علمی در سازمان تات را برای کمک به این شرکت‌ها اعزام کنیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید