Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل دفتر ترویج موسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی از هجدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی بازدید کرد.

افزایش 4برابری برنامه‌های ترویج در طی ۵ سال

اسماعیل کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در استان اصفهان، گفت: در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون نفر در روستا های کشور زندگی می کنند و بخش قابل توجهی از این جمعیت به عنوان بهره برداران کشاورزی محسوب می شود، بر اساس آخرین آمار در سامانه جامع پهنه بندی کشور بیش از ۴ میلیون ۲۰۰ هزار نفر بهره بردار در سامانه ثبت شده است.

وی در خصوص فعالیت های  ترویج در بخش کشاورزی گفت: ترویج از طریق یک نظام نوین ترویج کشاورزی خدمات خود را به بخش کشاورزی ارائه می دهد و این خدمات   شامل کلیه اطلاعات برای افزایش دانش و مهارت برای تغییر نگرش بهره‌برداران کشاورزی و همچنین بهبود سرمایه‌های اجتماعی در جوامع کشاورزی و روستایی است .

ایشان با اشاره به خدمات قابل ارائه در برنامه ها مهمترین برنامه‌ها را شامل بهبود ظرفیت سازی تشکل های کشاورزی روستایی و حضور فعال  جوانان روستایی و توانمندی زنان روستایی برشمرد .

مدیر کل ترویج موسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ مرکز خدمات جهاد کشاورزی در سطح استان‌ها وجود دارد که ۷۷۸۰ مروج در این پهنه ها و مراکز در قالب ناظرین پهنه فعالیت می کنند و به استاندارد مناسب یک مروج به ازای هر 500 بهره بردار رسیده ایم.

وی در ادامه افزود: در طی ۵ سال اخیر پوشش برنامه های ترویج نسبت به گذشته ۴ برابر شده است و نشان می‌دهد که افزایش دانش و مهارت و همچنین استفاده در زمینه‌های فناوری‌های نوین مورد توجه بخش کشاورزی رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید