Iranian Agriculture News Agency

مویدی خبر داد:

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از راه اندازی کانال آموزشی ویژه زنبور عسل در شبکه آموزش کشاورزی "شاک" خبر داد.

راه اندازی کانال آموزشی ویژه زنبور عسل در شبکه آموزش کشاورزی کشور

به گزارش خبرتگار ایانا؛ علی اکبر مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در رویداد مجازی صنعت پرورش زنبور عسل در ایران (فرصت ها و چالش ها) که همزمان با روز جهانی زنبورعسل برگزار شد با اشاره به پیشگامی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مرجع برنامه ریزی فعالیت های آموزشی ترویجی در برگزاری رویدادهای ملی، گفت: اینگونه رویدادها می تواند در ارتباط موثر حوزه های تحقیقاتی، اجرایی، انجمن ها و تولیدکنندگان و انتقال تجارب ارزشمند موثر باشد.

 وی ادامه داد: وظیفه اصلی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی استمرار در برگزاری همایش های ملی با موضوعات مهم در بخش کشاورزی است.

معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به راه اندازی شبکه آموزش کشاورزی کشور در سال گذشته، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صنعت زنبورداری کانال آموزشی ویژه‌ای در «شاک» به موضوع زنبور عسل اختصاص داده خواهد شد.

وی ادامه داد: زنبورداران نمونه ملی، بخش خصوصی و علاقمندان صنعت زنبورداری با استفاده از آموزش های کانال  زنبور عسل در شاک با فناوری ها و فنون جدید که در رشد و ارتقای صنعت زنبورداری موثر است، آشنا می‌شوند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید