Iranian Agriculture News Agency

در احکامی جداگانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی،

در احکامی جداگانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و اعضای جدید هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی منصوب شدند.

مدیرعامل و اعضای جدید هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی منصوب شدند/ عباس رجائی مدیرعامل شد

در احکامی جداگانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و اعضای جدید هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، طی حکمی عباس رجائی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ پنجم تیرماه 1395 شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی و به‌موجب این حکم، به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت دو سال منصوب می‌شوید.

همچنین به استناد صورتجلسه یاد شده، وزیر جهاد کشاورزی در احکامی جداگانه، علی‌اصغر منصورخاکی را به‌عنوان عضو موظف و رئیس هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال و نیز حسین شاهنوازی، حاصل داسه و جلیل راضی را به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال منصوب کرد.

پیش از این و از اسفندماه سال 1388 با حکم صادق خلیلیان، عباس بذرافکن به‌عنوان مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مشغول فعالیت بود.

به گزارش خبرنگار ما شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و... ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی هستند.

هیأت وزیران در بهمن‌ماه سال 1381 خورشیدی و به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی را تصویب کرده بود./

S-950415-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید