Iranian Agriculture News Agency

در اجرای مصوبه اولین جلسه ستاد سیاست گذاری کود و آفت کش ها با حضور وزیر جهاد کشاورزی و تاکید وی مبنی بر تشکیل کارگروه اطلاع رسانی، شورای اطلاع رسانی کود و سم تشکیل شد.

شورای اطلاع رسانی کود و سم در جهاد کشاورزی تشکیل شد


در اجرای مصوبه اولین جلسه ستاد سیاست گذاری کود و آفت کش ها با حضور وزیر جهاد کشاورزی و تاکید وی مبنی بر تشکیل کارگروه اطلاع رسانی، شورای اطلاع رسانی کود و سم تشکیل شد.
به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، بر همین اساس نخستین جلسه این شورا با حضور نمایندگانی از معاونت زراعت، معاونت باغبانی، سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی، سازمان مرکزی تعاونی روستایی، موسسه تحقیقات خاک و آب، هماهنگی امور استان ها، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین مدیران انجمن صنفی تولید کنندکان کود های کشاورزی، انجمن صنفی تولید کنندگان فراورده های آلی و زیستی، انجمن وارد کنندگان کود و سم انجمن صنایع تولید کنندگان سم در مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال های گذشته به دلیل آشفتگی بازار نهاده های کشاورزی، بازار کود نیز دچار مشکل شده بود به نحوی که دسترسی به موقع کشاورزان به کود به لحاظ کمی و کیفی دچار مشکل شد و این امر باعث نارضایتی و شکایت کشاورزان گردیده، ساماندهی نهاده های کشاورزی از جمله کود را از اولویت های این شورا دانست.
وی در ادامه ضمن بیان اهم اقداماتی که در امر اطلاع رسانی در این خصوص از جمله برنامه های تلویزیونی در صدا و سیما، مصاحبه های مطبوعاتی، نشست خبری، بروشور و... صورت گرفته افزود: با توجه به اینکه حجتی وزیر جهاد کشاورزی فعالیت محور نبوده و نتیجه محور هستند، به استفاده از تکنولوژی های جدید اطلاع رسانی و ارتباط در سطوح مختلف اشاره داشته اند. در ادامه مدعوین نظرات و دیدگاه های خود در این خصوص را بیان داشته اند./
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید