Iranian Agriculture News Agency

نخستین پیش بینی سازمان Potsdam درباره اثرات تغییرات آب و هوایی نشان داد؛

نتایج تحقیقات انجام شده توسط سازمان Potsdam درباره اثرات تغییرات آب و هوا برای نخستین‌بار پیش‌بینی می‌کند که کاهش تولید مواد غذایی در آینده جهان، می‌تواند ناشی از افزایش پسماندهای مواد غذایی باشد.

کاهش تولید مواد غذایی در آینده جهان، ناشی از افزایش پسماندهای مواد غذایی/ 10 درصد گازهای گلخانه‌ای کشاورزی، سهم پسماندهای مواد غذایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از ساینس دیلی، مطالعه‌های جدید حاکی از آن است که حدود 10 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای وابسته به کشاورزی، می‌تواند ناشی از تولید پسماندهای مواد غذایی باشد.

نتایج تحقیقات انجام شده توسط سازمان Potsdam درباره اثرات تغییرات آب و هوا برای نخستین‌بار پیش‌بینی می‌کند که کاهش تولید مواد غذایی در آینده جهان می‌تواند ناشی از افزایش پسماندهای مواد غذایی باشد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که که بین میزان در دسترس بودن مواد غذایی و نسبت مورد نیاز آن دارای یک رابطه خطی با پیشرفت جوامعه انسانی است. کشورهای پیشرفته و ثروتمند، مواد غذایی بیشتری مصرف می‌شود و طبیعتاً مواد غذایی بیشتری نیز تبدیل به پسماند می‌شود. انتشار گازهای گلخانه‌ای وابستگی زیادی به این پسماند مواد غذایی داشته و بین 0.5 تا 1.9 تا 2.5 گیگاتن دی‌اکسیدکربن سالانه از این طریق این پسماند مواد غذایی تولید می‌شود.

با توجه به تغییرات در شیوه زندگی، انتظار می‌رود تا سال 2050 کشاورزی به‌تنهایی منجر به تولید 18 گیگاتن دی‌اکسیدکربن شود، بخشی از این دی‌اکسیدکربن تولید شده ناشی از پسماند مواد غذایی است. با تغییر در شیوه زندگی و مدیریت بهتر در مصرف و تولید مواد غذایی می‌توان 14 درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از پسماند کشاورزی را کاهش داد، بنابراین هر فرد و رفتار فردی می‌تواند کلیدی در حل بخشی از بحران آب و هوایی جهان باشد.

در حال حاضر یک‌سوم از تولیدات غذایی جهان به پسماند تبدیل می‌شود. هرساله 1.3 میلیارد تن مواد غذایی در دنیا دور ریخته می‌شود. بیشترین از دست رفتن مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه است که به‌علت ضعف در زیرساخت‌های کشاورزی این کشورها است، در حالی که در کشورهای پیشرفته افزایش پسماند مواد غذایی بیشتر شایع است.چگونه می‌توان زنجیره تأمین مواد غذایی را دقیق و کارآمدتر ساخت و مصرف‌کنندگان را تشویق به کاهش پسماند مواد غذایی کرد؟ چنین مسائلی نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارند، اما چنین تحقیقاتی می‌تواند روزنه امید و راهکاری برای اهمیت دادن به مسئله تغییرات آب و هوایی در جهان و تأمین مواد غذایی 10 میلیارد نفر جمعیت دنیا در آینده باشد. اجتناب از دور ریختن مواد غذایی می‌تواند به‌عنوان یک اهرم در چالش‌های مختلف مطرح باشد و منجر به کاهش اثرات زیست محیطی کشاورزی شود. همچنین باعث صرفه‌جویی در منابع مؤثر در تولید مواد غذایی و بالا بردن امنیت غذایی جهان گردد./


ترجمه: بهنام دهقانی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید