Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر محصولات استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی به ایانا خبر داد:

افزودن تولید پنج محصول علوفه‌ای همچون سورگوم، لوپین، چغندر علوفه‌ای، آمارنت (تاج‌خروس) و ارزن به علوفه‌های رایج کشور در برنامه‌های جهاد کشاورزی گنجانده شد.

مدیرکل دفتر محصولات استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) درباره تولید علوفه در کشور گفت: برنامه‌ریزی شده است که پنج محصول علوفه‌ای معرفی و گسترش یابد که می‌توان به سورگوم، لوپین، چغندر علوفه‌ای، آمارانت (تاج‌خروس) و ارزن اشاره کرد که بررسی‌های مقدماتی آنها و استان‌ها و مناطقی که باید زیر کشت برود، مشخص شده است.

کاوه خاکسار افزود: امیدواریم که بتوانیم با نتیجه‌گیری از تحقیقات به کشت گسترده آنها همت کنیم، زیرا در شرایط حاضر، کشت سورگوم در حال افزایش و سطح زیر کشت آن 20 هزار هکتار برآورد شده است و امید می‌رود که به تدریج با معرفی ارقام مناسب‌تر تا 50 هزار هکتار برسد و همچنین بتوانیم در مناطقی که به‌دلیل مشکل آب امکان کشت ذرت سیلویی نیست، سورگوم را جایگزین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: چغندر علوفه‌ای در برخی از مناطق مانند خراسان رضوی نتایج خوبی داشته و می‌تواند به‌عنوان علوفه در کشور توسعه پیدا کند.

خاکسار ادامه داد: آمارانت یا تاج‌خروس از دیگر گیاهان علوفه‌ای است که در دنیا کشت می‌شود، اما به‌دلیل احتمال مهاجم بودن آن، باید تحت بررسی بیشتری به‌ویژه از نظر بررسی‌های اکولوژیکی قرار گیرد، ولی ارزش غذایی بسیار بالایی داشته و پروتئین آن از ذرت بالاتر و چربی آن مرغوب‌تر بوده و اگر از لحاظ اکولوژیکی مشکلی نداشته باشد، توسعه کشت آن می‌تواند در افزایش تولید علوفه مناسب با کارایی مصرف آب بالاتر بسیار مؤثر باشد؛ بنابراین محصولات کم‌آب‌بر باید جایگزین محصولات پرآب‌بر شود.

وی درباره طرح‌های افزایش علوفه در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: توسعه کشت سورگوم و برخی از لگوم‌ها همچون شبدر و اسپرس، توسعه کشت ارزن و توسعه کشت مخلوط در راستای بهینه‌سازی دیم‌زارها مدنظر است و علاوه بر آن، ارتقاء مکانیزاسیون، کاهش ضایعات، ساماندهی تولید و فرآوری بذور گواهی‌شده به‌ویژه در گیاه یونجه مورد توجه خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که در یونجه طی برنامه ششم توسعه بنا داریم که سطح زیر کشت از 650 هزار هکتار به 600 هزار هکتار کاهش یابد، اما میزان تولید از شش میلیون و 200 هزار تن به شش میلیون و 650 هزار تن افزایش یافته و عملکرد نیز از 9.5 به 11.1 تن در هکتار برسد.

مدیرکل دفتر محصولات استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: پرورش و کشت لگوم‌های تابستانه همچون ماشک، خلر، اسپرس و شبدر ازجمله طرح‌های دیگر محسوب می‌شود که با حمایت‌هایی همچون اختصاص بذر و یارانه تلاش می‌کنیم تا سطح زیر کشت لگوم‌ها را از 140 هزار هکتار به 160 هزار هکتار افزایش دهیم.

خاکسار تأکید کرد: تولید نیز از 950 هزار تن به یک میلیون و 270 هزار تن برسانیم و علاوه بر آن، عملکرد نیز به هشت تن برسد.

وی از اجرای پروژه توسعه کشت ارزن خبر داد و اظهار داشت: می‌خواهیم تا سطح زیر کشت از 10 هزار هکتار به 15 هزار هکتار برسد و تولید نیز از 286 هزار تن به 500 هزار تن و عملکرد نیز از 30 به 31 تن در هر هکتار برسد.

خاکسار همچنین گفت: در راستای افزایش کشت مخلوط قرار است که سه‌هزار و 700 هکتار سطح زیر کشت را به پنج‌هزار هکتار افزایش دهیم و همچنین پروژه بهینه‌سازی دیمزارها با کشت لگوم‌های علوفه‌ای را در مناطق دیم در دستور کار داریم.

وی در ادامه افزود: سطح زیر کشت یونجه در دیمزارها از 30 به 45 هکتار خواهد رسید و اسپرس نیز از 12 هزار و 500 هکتار به 20 هزار هکتار ارتقاء خواهد یافت؛ بنابراین ساماندهی بذر محصولات علوفه‌ای به‌ویژه یونجه از سیاست‌های این دفتر است./

M-941226-02

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید