Iranian Agriculture News Agency

در جریان سفراستانداربه شهرستان نرماشیر.ضمن بازدیداز شهرک گلخانه ای روداب نرماشیر یک واحد گلخانه ای به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع با سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد ریال افتتاح شد.

افتتاح یک طرح گلخانه هیدروپونیک در مجتمع گلخانه ای روداب توسط استاندار کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، نخعی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان گفت: این واحد گلخانه ای به نمایندگی از سه واحدتازه تاسیس این شهرک جمعا بمساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع و با سرمایه گذاری کل ۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

وی افزود: درشهرک روداب نرماشیر بمساحت کل ۳۳ هکتار تاکنون ۳۲میلیاردریال اعتبار دولتی جهت احداث زیرساختها و ۴۰۰ میلیاردریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی جهت اجرای سازه های گلخانه ای هزینه شده و ۳۰۰نفراشتغال مستقیم وغیرمستقیم ایجادشده است.

دراین بازدید گزارشی از وضعیت این شهرک و مسایل و مشکلات آن توسط شرکت شهرکهای کشاورزی به دکتر زینی وند استاندار کرمان ارائه شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید