Iranian Agriculture News Agency

پروژه مدیریت چرا و کنترل دام به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه های مرتعی استان تهران به مرحله اجرا در می آید.

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان تهران خبرداد و گفت: نظر به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین ضرورت حفظ منابع پایه آب و خاک و در راستای فراهم نمودن بستر مناسب جهت تجدید حیات گیاهان مرتعی و به منظور جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه های مرتعی استان تهران به مرحله اجرا در می آید.

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران پیمان شفیعی ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به فرارسیدن فصل چرا درمراتع میانبند و ییلاقی و به پایان رسیدن فصل چرای دام در مراتع قشلاقی و با هدف بهره برداری اصولی و بهینه از مراتع و حسب قوانین و مقررات مربوطه و در راستای اجرای این پرژه به تمامی دامداران و بهره برداران ذی حق مراتع اعلام می شود از ورود زود هنگام احشام و دام و همچنین آوردن دام مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده در پروانه چرای تمدید شده و یا مندرج در طرح های مرتعداری خودداری کنند.

رئیس اداره امور مراتع استان تهران تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام در مراتع، با متخلف یا متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد و متخلفین به مراجع قضائی معرفی و پروانه بهره برداری آنان باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود.

شفیعی خاطر نشان ساخت: شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره 1504 به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در ارتباط با آتش سوزی های احتمالی در جنگل ها و مراتع و هرگونه تخریب و تصرف به عرصه های منابع طبیعی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید