Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی بابل:

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: در راستای قانون حفظ کاربری، برای کشاورزی پایدار و امنیت غذایی، 61 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان در ماه گذشته قلع و قمع شد.

61 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، محسن علی گل زاده با بیان اینکه تولید پایدار در بخش کشاورزی در حفظ منابع است و جهاد کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شد، اظهار کرد: مهر امسال 61 تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: با این قلع و قمع یک هزار و 901 مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان آزادسازی شد.

وی با اشاره به صدور 2 مورد احکام قضایی قلع و قمع به مساحت 300 مترمربع در ماه گذشته، اظهار کرد: محاکم قضایی 14 مورد پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت یک هزار و 285 مترمربع را وارد ندانست.

 به گفته این مسوول، رای صادر شده تغییر کاربری غیرمجاز به نفع بخش کشاورزی این شهرستان 21  مورد به مساحت 4 هزار و 661 مترمربع بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به 122 مورد پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی، گفت: 5 مورد مجوز صادره از کمیسیون تبصره یک  و چهار ماده یک به مساحت هفت هزار و 411 مترمربع و 33 مورد تشکیل کمیسیون تقویم اراضی به مساحت 6 هزار و 198 مترمربع و 15 مورد تشکیل پرونده جلوگیری از تغییرکاربری اراضی به مساحت سه هزار و 630 مترمربع را از دیگر اقدامات انجام شده این مدیریت در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مهرماه امسال است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید