Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه:

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از شناسایی 30 مورد توقف عملیات احداث بنا و دیوارکشی غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

30 تغییر کاربری غیرمجاز در گلوگاه شناسایی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران، مهدی باباجانی در مورد پرونده های قضایی موضوع تبصره 2 ماده 10 و ماده 3 قانون حقظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها گفت: اکیپ گشت 131 اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه در راستای تبصره یک ماده 10 قانون فوق الذکر از ابتدای امسال تاکنون 46 مورد اخطاریه و 30 مورد توقف عملیات در قالب فنس کشی، دیوارکشی و خاکبرداری صادر کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه افزود: پس از گزارش تغییر کاربری غیرمجاز، 3 مورد حکم اجرای تبصره 2 ماده 10 از سوی دادستان گلوگاه صادر شد که پس از تهیه ادواتی همچون لودر، احکام اجرا خواهد شد.

وی افزود: 2 فقره پرونده شکایت که در سال 1399 در مراجع قضایی طرح دعوی شده است، مراحل آن در حال پیگیری و رسیدگی است که یک مورد آن منجربه صدور رای بدوی برای قلع و قمع دیوار به مساحت 35 مترمربع و جزای نقدی به مبلغ 42 میلیون ریال شده است و در صورت صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر استان، اجرای آن در دستورکار قرار خواهد گرقت.

باباجانی گفت: با هدف تقویت مشارکت مردمی و نظارت همگانی برای حفاظت از اراضی کشاورزی، این مدیریت در ایام تعطیلات نیز آمادگی دریافت گزارشات مردمی در حوزه تغییر کاربری زمین های زاعی و باغ ها، جلوگیری از تفکیک و خرد کردن زمین های کشاورزی، استفاده غیرمجاز از اراضی واگذاری، گزارش اراضی کشاورزی رها شده و سایر موارد برای حفاظت از اراضی کشاورزی را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه در پایان از کسانی که قصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دارند خواست برای کسب مجوز تغییر کاربری به این مدیریت مراجعه و از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز اجتناب کنند، در صورت عدم رعایت این موضوع از طریق مراجع قضایی نسبت به قلع و قمع بناهای احداث شده اقدام خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید