Iranian Agriculture News Agency

با اصلاح روش های نگهداری سیستم آبیاری کشت و صنعت نیشکر دهخدا در سال زراعی جاری ۶۵ مترمکعبی آب در هکتار صرفه جویی کرد.

صرفه جویی ۶۵ مترمکعبی آب در هکتار توسط کشت و صنعت نیشکر دهخدا/ تاکید در برداشت سبز نیشکر

با اصلاح روش های نگهداری سیستم آبیاری کشت و صنعت نیشکر دهخدا در سال زراعی جاری ۶۵ مترمکعبی آب در هکتار صرفه جویی کرد.
به گزارش ایانا، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا با بیان اینکه استفاده بهینه از آب اصل اساسی در کشت و صنعت نیشکر دهخدا ست ، گفت: آمار سال زراعی جاری صرفه جویی ۶۵ متر مکعبی آب در هر هکتار را نشان می دهد که این امر حاصل اصلاح روش های نگهداری سیستم آبیاری و ارائه آموزش های تئوری و عملی برای کاهش مصرف آب به هر نحو ممکن بوده است .
فریبرز کریمی زند افزود: بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط سازمان آب، کشت و صنعت نیشکر دهخدا در بین تمام کشت و صنعت های نیشکری کمترین برداشت و مصرف آب را در هکتار داشته است .
مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر دهخدا همچنین در خصوص برداشت سبز در شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا اظهار کرد: رویکرد این شرکت در برداشت نیشکر، همواره برداشت به صورت سبز بوده است اما در برخی موارد به دلیل رشد مناسب مزارع که منجر به ورس شدن (خوابیدن) نیشکر می شود به ناچار برداشت بصورت سوخته انجام می شود، اما به هر حال با توجه به تشکیل کارگروهی از سازمان جهاد کشاورزی، محیط زیست، بازرسی استان، بهداشت، دادستانی، استانداری و شرکت توسعه نیشکر و واحد دهخدا و با توجه به تهیه برنامه CPM ، هر آنچه مورد تصویب این کارگروه قرار بگیرد در این کشت و صنعت به کار گرفته خواهد شد .
لازم به ذکر است شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا از جمله واحدهای هفت گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که توانست در زمینه تولید نیشکر و شکر رکوردهای جهانی را(برای سومین سال متوالی) به نام خود ثبت کند. این شرکت در ۲۵ کیلومتری شمال اهواز واقع شده است
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید