Iranian Agriculture News Agency

در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

حدود چهار هکتار از اراضی مرکز بین‌المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری جهت کشت عملیات کشاورزی دانشجویان اختصاص یافته است.

تأثیر مثبت تغییر الگوی کشت در کشت عملیات کشاورزی


حدود چهار هکتار از اراضی مرکز بین‌المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری جهت کشت عملیات کشاورزی دانشجویان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، استاد درس عملیات کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از اختصاص حدود چهار هکتار از اراضی مرکز بین‌المللی تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جهت کشت عملیات کشاورزی دانشجویان در سال جاری خبر داد.

مجتبی میراب‌زاده با اشاره به مبارزه قبل از کشت با علف‌های هرز و تغییر روش آبیاری از سیستم سنتی و به اصطلاح غرقابی به روش مکانیزه و قطره‌ای تیپ گفت: با این الگوی کشت و تغییر روش آبیاری، امسال هم از نظر کمیت و کیفیت محصول شاهد رشد خیلی خوب و چشمگیری بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این روش مصرف آب نسبت به سال گذشته با همین سطح کشت به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده است.

میراب‌زاده با اشاره به تلاش و همت ستودنی دانشجویان به‌ویژه دانشجویان دختر، از علاقه و کوشش آنان ابراز رضایت کرد.

در کشت عملیات کشاورزی دانشجویان، لوبیا سبز، خیار، کدو، بامیه، آفتابگردان، ذرت، چغندرقند، سویا و انواع سبزی زیر کشت رفته است./

A-950414-02

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید