Iranian Agriculture News Agency

در شرایط فعلی مسئولان استان اصفهان بر این باورند که ایجاد شهرک‌ های گلخانه ‌ای با مشارکت عمومی مردم و همکاری شرکت آب منطقه ‌ای و سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین آب مورد نیاز این بخش و ایجاد شهرک‌ ها با رعایت ضوابط فنی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای سامان دادن به بسیاری از آسیب ‌های اجتماعی و ایجاد شغل های جایگزین به شمار می رود.

بررسی نهایی مطالعات توسعه شهرک های گلخانه ‌ای در شرق اصفهان

نشست بررسی نهایی مطالعات توسعه شهرک های گلخانه ‌ای در شرق اصفهان با حضور محققان بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، مسئولان و کارشناسان مدیریت باغبانی، در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برگزار شد .

به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در نشست ارزیابی عملکرد مشاور در مورد فاز اول مطالعات توسعه شهرک های گلخانه ای در شرق اصفهان برای عبور از بحران کم ‌آبی اعلام شد خشکسالی سال ‌های اخیر به ویژه در منطقه شرق شهرستان اصفهان، بزرگ ‌ترین چالش مدیران استان و شهرستان در شرایط کنونی خشکسالی حاکم بر این منطقه بوده که وضعیت خاصی را برای مردم از لحاظ معیشتی فراهم آورده است .

براساس این گزارش، در شرایط فعلی مسئولان استان اصفهان بر این باورند که ایجاد شهرک‌ های گلخانه ‌ای با مشارکت عمومی مردم و همکاری شرکت آب منطقه ‌ای و سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین آب مورد نیاز این بخش و ایجاد شهرک‌ ها با رعایت ضوابط فنی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای سامان دادن به بسیاری از آسیب ‌های اجتماعی و ایجاد شغل های جایگزین به شمار می رود.

در این نشست همچنین احمدرضا رییس‌ زاده مدیر امور باغبانی جهاد استان بر لزوم بررسی و واکاوی مطالعات انجام شده در زمینه ‌های امکان ‌سنجی و مکان ‌یابی، اقتصادی- اجتماعی و زیست ‌محیطی پروژه تأکید کرد.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید