Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی:

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی گفت: ۴۰ میلیون دُز واکسن تب برفکی برای مایه کوبی دام سبک علیه این بیماری تامین شده است که با اولویت دام عشایر مورد استفاده قرار می گیرد.

۴۰ میلیون دُز واکسن تب برفکی دام تامین شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی اظهار داشت: رویکرد ما پوشش واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی برای جمعیت ۷۰ میلیون راسی دام سبک بوده و بر این اساس نیاز است تا ۳۰ میلیون دُز دیگر از این واکسن تامین شود.

وی افزود: از دامداران انتظار می رود در زمینه واکسیناسیون دام با دامپزشکی همکاری داشته باشند.

اثرات خشکسالی در کمین دامدارن

اکبرشاهی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تبعات خشکسالی و تاثیر آن در تولیدات دامی گفت: نمایان شدن اثرات خشکسالی در نیمه دوم امسال و یا در سال آتی محتمل است در سال های خشکسالی که دامداران در تعلیف دام با مشکل روبه رو می شوند، حیوان به لحاظ جسمی دچار ضعف می شود از این رو مستعد بیماری خواهد شد.

وی تصریح کرد: کاهش علوفه در مراتع و کمبود غذا در عرصه ها سبب شده تا تغذیه دام دچار مشکل شود و نامناسب بودن تغذیه منجر به کاهش ایمنی بدن حیوان در برابر بیماری ها می شود، این زنگ خطر برای دامداران بوده و ممکن است در ماه های آتی شاهد برخی بیماری در دام ها باشیم.

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی افزود: مناسب نبودن تعلیف در مراتع از طرفی و گرانی نهاده ها  و مکمل ها از طرف دیگر سبب شده تا دامدار نتواند به تغذیه دام رسیدگی کند.

وی اظهار داشت: دامداران برای جبران اثرات خشکسالی و تنش های آن، از اکنون باید تغذیه مناسب دام و استفاده از مکمل ها را مد نظر قرار دهند.

خشکسالی و کاهش جمعیت دامی 

اکبرشاهی درباره برآوردها از کاهش جمعیت دام به علت خشکسالی گفت: امسال فقر مراتع و کاهش تولید علوفه در عرصه های طبیعی و گرانی نهاده های دامی سبب شد تا بخشی از دام ها روانه کشتار شود، البته بخشی از دام داشتی هم هر سال از گله خارج می شود، به هر حال خشکسالی همیشه در کاهش جمعیت دامی موثر بوده اما تجربه ثابت کرده این کاهش جمعیت در سال های ترسالی جبران می شود.

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی درباره تاثیر پدیده خشکسالی در افزایش بیماری دامی گفت: اکنون وضعیت کشور به لحاظ بیماری های دامی، قابل قبول است، بیماری های تب برفکی و طاعون نشخوارکنندگان کوچک رو به کاهش است البته مواردی از طاعون در حیات وحش مشاهده شده است.

وی گفت: بیماری بروسلوز، شاربن و تب برفکی امسال وضعیت بهتری نسب به سال قبل دارد، البته بیماری آبله در جمعیت گوسفند و بز در سال جاری افزایش یافته است که علت آن اجرای طرح هدفمندی واکسیناسیون آبله است.

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی تصریح کرد: امسال واکسیناسیون گوسفند و بز علیه آبله در استان هایی  که سابقه کانون بیماری ندارند محدود شد از این رو گزارش ها از این بیماری شفاف شد.

وی افزود: تاکنون واکسیناسیون بروسلوز کامل انجام شده است، حدود ۸۹ درصد جمعیت دامی در برابر بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شده اند و واکسیناسیون دام سبک علیه تب برفکی هم تا اوایل ماه آتی با اولویت دام عشایر که بیشترین تاثیر را از خشکسالی گرفتند، به صورت رایگان اجرایی می شود.

صادرات ۳۰۰ هزار راس دام 

اکبرشاهی از صادرات ۳۰۰ هزار راس دام عشایر خبر داد و گفت: بر اساس مجوز، ۳۰۰ هزار راس دام کشتاری عشایر صادر می شود که سازمان دامپزشکی در این زمینه نظارت بر سلامت و احراز شرایط کشور مقصد را بر عهده دارد. 

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی خاطرنشان کرد: جمعیت دام سبک کشور ۷۱ میلیون راس است که  ۲۳ میلیون راس در اختیار عشایر است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید