Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه از کشت مزرعه الگویی مقایسه ارقام گندم (PVS) در بخش درح این شهرستان خبر داد.

کشت مزرعه الگویی مقایسه ارقام گندم (PVS) در بخش درح

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه از کشت مزرعه الگویی مقایسه ارقام گندم (PVS) در بخش درح این شهرستان خبر داد و گفت: در این مزرعه الگویی که در چاه کشاورزی مصیب رمضانی درح اجرا شد چهار رقم گندم شامل ارگ، سیستان، برزگر و نارین در سطح یک هکتار کشت شد.

مریم جوادی بایگی افزود: این مزرعه به گونه ای طراحی شده که در هر رقم، دو سطح تغذیه ای (PNT) انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید