Iranian Agriculture News Agency

در پنج ماهه ابتدای سال جاری تاکنون و در چارچوب 10 مناقصه رخ داد:

رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن تأکید بر همراهی و پشتیبانی از بخش خصوصی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این شرکت از جدیدترین اتفاق های رخ داده در حوزه مسوولیت این شرکت و نتایج اقدامات 5 ماه نخست سال خبر داد.

انعقاد بیش از 180 هزار تن قرارداد برای انواع کودهای فسفاته و سولفاته
رسولی، مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سایت رسمی این شرکت، ضمن تأکید بر همراهی و پشتیبانی از بخش خصوصی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این شرکت، از جدیدترین اتفاق های رخ داده در حوزه مسوولیت این شرکت و نتایج اقدامات 5 ماه نخست سال خبر داد:

عملکرد خرید کودهای کشاورزی در سال 1395 و سهم تولید داخل و واردات چگونه بوده است؟

عملکرد خرید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 1395 بالغ بر 1/821/000 تن انواع کودهای شیمیایی بوده است که از این میزان مقدار 1/518/000 تن از محل تولیدات داخل و مقدار 303 هزار تن از محل واردات تأمین و تدارک شده است. بعبارتی سهم تولیدکنندگان داخلی در برنامه خرید شرکت خدمات حمایتی در سال 1395 حدود 84 درصد و سهم واردات 16 درصد بوده است.

برنامه تأمین و تدارک کودهای کشاورزی در سال جاری به چه میزان است و تولیدات داخلی چه سهمی از آن را به خود اختصاص خواهند داد؟

در سال جاری برنامه ابلاغی وزارت متبوع بالغ بر 2/305/000 تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه می باشد که در حدود 2/000/000 تن آن از محل تولیدات داخل و مقدار تقریبی 300 هزار تن نیز از محل واردات تأمین خواهد شد. بعبارتی سهم تولیدات داخلی در برنامه تأمین و تدارک کودهای کشاورزی در سال جاری از 84 درصد در سال قبل افزایش خواهد یافت.

* علت واردات بخشی از کودهای شیمیایی از خارج از کشور چیست؟

خوشبختانه در کشور طی سال های اخیر با حمایت های دولت تدبیر و امید ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه تولید داخلی در کودهای کشاورزی اتفاق افتاده است و آمار و ارقام مستند ارایه شده بیانگر سهم قابل توجه تولیدات داخلی در برنامه تأمین کودهای کشاورزی کشور است. فقط در چند نوع از کودهای کشاورزی از جمله کود سولفات پتاسیم یا سوپر فسفات تریپل به علت محدودیت در مواد اولیه و یا پایین بودن ظرفیت های احداث شده، تولید داخلی کفاف تقاضای بخش کشـــاورزی را نمی نماید که البته چشم انداز تولید داخلی دراین دو نوع کود استراتژیک نیز بسیار روشن بوده و ظرفیت های جدیدی به تولید داخل اضافه خواهد شد که مطمئناً ظرف دو تا سه سال آینده این دو نوع کود نیز بطور کامل در داخل کشور تولید شده و نیاز به واردات بطور کامل رفع خواهد شد.

آیا در برنامه خریدهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اولویتی برای تولیدات داخلی قائل هستید؟

آمار و اعداد ارایه شده بیانگر اولویت و سهم بالای تولیدات داخلی در برنامه تأمین و تدارک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. ما برای تأمین کودهای ابلاغی ابتدا مناقصات داخلی را طی چند مرحله برگزار نموده و پس از جذب کامل ظرفیت تولیدات داخلی در صورت وجود کسری و نیاز نسبت به مناقصات بین المللی اقدام می نمائیم. در پنج ماهه ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ده مناقصه داخلی برگزار نموده ایم که ماحصل آن انعقاد بیش از 180 هزار تن قرارداد برای کودهای ســـوپر فسفات تریپل، ســولفات پتاسیم و سوپر فسفات ساده بوده است. در حالی که کل مناقصات بین المللی برگزار شده طی این مدت کمتر از سه مرحله بوده است./
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید