Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران منتشر کرد:

ظهر امروز مرکز آمار ایران، گزیده متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان سال جاری را اعلام کرد که به‌دنبال آن محصولات کشاورزی، دام و فرآورده‌های دامی و خدمات کشاورزی به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

گزیده متوسط فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی


ظهر امروز مرکز آمار ایران، گزیده متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان سال جاری را اعلام کرد که به‌دنبال آن محصولات کشاورزی، دام و فرآورده‌های دامی و خدمات کشاورزی به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز در بخش غلات، فروش گندم دارای رشد بیش از هشت درصدی بوده است؛ به‌طوری‌که در فصل تابستان سال جاری، قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 11 هزار و 231 ریال بوده است. استان یزد با 13 هزار و 289 ریال بیشترین و استان قزوین با 10 هزار و 551 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 12 هزار و 637 ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت‌های فروش به دولت و آزاد آن به رقم 12 هزار و 334 ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 94 افزایشی معادل 8.36 درصد داشته است.

همچنین درباره جو، قیمت فروش یک کیلوگرم در کل کشور هشت‌هزار و 286 ریال بوده است. استان تهران با 11 هزار و 621 ریال بیشترین و استان قزوین با هفت‌هزار و 213 ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 4.29 درصد کاهش داشته است.

درباره محصول شلتوک، قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور 33 هزار و 888 ریال بوده است. استان مازندران با 34 هزار و 789 ریال بیشترین و استان گلستان با 31 هزار و 806 ریال کمترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول 26.64 درصد انسبت به فصل مشابه سال 94 افزایش داشته است.

طبق این گزارش، در بخش حبوبات، قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل تابستان 1395 در کل کشور 42 هزار و 871 ریال بوده است که استان اردبیل با 53 هزار و 453 ریال بیشترین و استان ایلام با 33 هزار و 609 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 94 افزایشی معادل 50.35 درصد داشته است.

همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 46 هزار و 560 ریال رسید که استان کردستان با 62 هزار و 600 ریال بیشترین و استان کرمانشاه با 33 هزار و 109 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 94 معادل 21 درصد افزایش داشته است.

طبق منبع موثق مرکز آمار ایران، درباره محصولات جالیزی قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور چهارهزار و 251 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با هشت‌هزار و 14 ریال بیشترین و استان همدان با دوهزار و 957 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 94 افزایشی معادل 75.80 درصد داشته است.

همچنین، در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور هفت‌هزار و 859 ریال بوده است. استان‌های گیلان با 15 هزار و 614 ریال بیشترین و استان خوزستان با دوهزار و 956 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 94 با افزایش 45.33 درصدی روبه‌رو بوده است.

در تابستان سال جاری، قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم 9 هزار و 913 ریال رسید. استان سمنان با 18 هزار و 401 ریال بیشترین و استان خوزستان با پنج‌هزار و 969 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به تابستان 94 کاهشی معادل 4.17 درصد داشته است.

همچنین در بخش سبزیجات، قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور سه‌هزار و 592 ریال بوده است. استان مازندران با 9 هزار و 989 ریال بیشترین و استان همدان با سه‌هزار و 248 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در تابستان 95 نسبت به تابستان 94 معادل 42.26 درصد کاهش داشته است.

همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور سه‌هزار و 580 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان کهگیلویه و بویراحمد با 14 هزار و 986 ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان همدان با دوهزار و 922 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در تابستان 95 نسبت به تابستان 94 معادل 7.43 درصد کاهش داشته است.

گفتنی است، قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور پنج‌هزار و 280 ریال بوده است. استان گیلان با 17 هزار و 743 ریال بالاترین و استان لرستان با دوهزار و 550 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 94 معادل 24.08 درصد کاهش داشته است.

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور پنج‌هزار و 844 ریال بوده است. استان گیلان با 23 هزار و 485 ریال بالاترین قیمت و استان مرکزی با سه‌هزار و 918 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1395 نسبت به تابستان 94 معادل 35.54 درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش در بخش میوه‌ها، قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 21 هزار و 598 ریال بوده است. استان ایلام با 34 هزار و 601 ریال بیشترین و استان زنجان با 11 هزار و 647 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 94 معادل 19.68 درصد کاهش داشته است.

قیمت فروش یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور 43 هزار و 45 ریال بوده است. استان یزد با 60 هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با 22 هزار و 854 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1395 نسبت به تابستان 94 کاهشی معادل 10.70 درصد داشته است.

یادآور می شود، قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور 29 هزار و 497 ریال بوده است. بیشترین و کمترین قیمت فروش در کل کشور به ترتیب 43 هزار و 333 و 25 هزار و 329 ریال بوده است که به ترتیب به استان‌های یزد و اردبیل تعلق داشته است. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1395 نسبت به تابستان 94 معادل 6.84 درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور 30 هزار و 116 ریال بوده است. استان قم با 39 هزار و 153 ریال بیشترین و استان کرمانشاه با 19 هزار و 333 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به تابستان 94 با افزایش 6.59 درصدی روبه‌رو بوده است.

یادآور می‌شود، قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل تابستان 1395 در کل کشور 18 هزار و 820 ریال بوده است. استان سمنان با 32 هزار و 621 ریال و اسان لرستان با هشت‌هزار ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1395 نسبت به تابستان 94 معادل 10.74 درصد افزایش داشته است.

همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در فصل تابستان 1395 در کل کشور 9 هزار و 697 ریال بوده است. استان ایلام با 29 هزار و 837 ریال و استان مرکزی با هفت‌هزار و 234 ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1395 نسبت به تابستان 94 معادل 10.51 درصد کاهش داشته است.

طبق این گزارش اما در بخش محصولات علوفه‌ای، در فصل تابستان 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در کل کشور یک‌هزار و 592 ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با پنج‌هزار و 390 ریال بیشترین و استان کرمانشاه با 527 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1395 نسبت به تابستان 94 معادل 42.34 درصد کاهش داشته است.

قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور هفت‌هزار و 220 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 13 هزار و 597 ریال بیشترین و استان خوزستان با دوهزار و 513 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 94 معادل 10.31 درصد کاهش داشته است.

در بخش دام و فرآورده‌های دامی، در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به‌صورت زنده در کل کشور 117 هزار و 968 ریال بوده است. استان کرمان با 148 هزار و 48 ریال بالاترین و استان زنجان با 108 هزار و 43 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را درکل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 94 معادل 10.27 درصد افزایش داشته است.

همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرورای به‌صورت زنده در کل کشور 113 هزار و 90 ریال بوده است. استان کرمان با 140 هزار و 125 ریال بیشترین و استان سمنان با 102 هزار و 623 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. متوسط قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1395 نسبت به تابستان 94 تغییر محسوسی نداشته است. اما قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به‌صورت چرخ‌نکرده در کل کشور 35 هزار و 661 ریال بوده است که نسبت به تابستان 94 افزایشی برابر 26.87 درصد داشته است. استان تهران با 49 هزار و 296 ریال بالاترین و استان کردستان با 14 هزار و 501 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 11 هزار و 100 ریال بوده است که نسبت به تابستان 94 با افزایشی معادل 5.83 درصد روبه‌رو بوده است. استان بوشهر با 23 هزار و 288 ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با 9 هزار و 205 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

طبق این گزارش، قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته‌نشده) در کل کشور 26 هزار و 218 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 28 هزار و 483 ریال و استان قم با هفت‌هزار و 184 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 1395 نسبت به تابستان قبل 17.18 درصد افزایش داشته است.

اما در بخش خدمات کشاورزی در تابستان 1395 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور یک میلیون و 319 هزار و 784 ریال بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با سه میلیون و 18 هزار و 454 ریال و استان گلستان با 594 هزار و 277 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان 94 معادل 11.18 درصد افزایش داشته است.

همچنین، هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 997 هزار و 144 ریال بوده است. استان مازندران با دو میلیون و 822 هزار و 234 ریال و استان بوشهر با 625 هزار و 312 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان 94 معادل 2.58 درصد افزایش داشته است.

گفتنی است، هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 748 هزار و 123 ریال بوده است. استان گلستان با 762 هزار و 871 ریال و استان خراسان شمالی با 465 هزار و 169 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان 94 معادل 22.46 درصد افزایش داشته است.

اما در بخش خدمات نیروی انسانی، دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور 496 هزار و 688 ریال بوده است. استان گلان با 664 هزار و 789 ریال و استان سیستان و بلوچستان با 294 هزار و 6963 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد ار در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به تابستان 94 معادل 3.16 درصد افزایش داشته است.

همچنین، در تابستان 1395 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور 317 هزار و 270 ریال بوده است. استان اردبیل با 777 هزار و 778 ریال و استان خراسان جنوبی با 223 هزار و 750 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. متوسط این دستمزد نسبت به تابستان 94 معادل 0.83 درصد کاهش داشته است.

گفتنی است، در تابستان 1395 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 573 هزار و 650 ریال بوده است. استان گیلان با 908 هزار و 631 ریال بالاترین و استان گلستان با 300 هزار و 474 ریال پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. به‌طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابستان 94 معادل 6.32 درصد کاهش داشته و دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار مرد در کل کشور 474 هزار و 775 ریال بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با 609 هزار و 434 ریال و استان خوزستان با 269 هزار و 231 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابستان 94 معادل 6.31 درصد افزایش داشته است.

گفتنی است، در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور 338 هزار و 75 ریال بوده است. استان آذربایجان غربی با 543 هزار و 427 ریال و استان گلستان با 219 هزار و 325 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. این دستمزد به‌طور متوسط نسبت به تباستان 94 معادل 15.42 درصد افزایش داشته است./

N-950916-03

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید