Iranian Agriculture News Agency

براساس گزارش های اقتصادی:

افزایش ۹ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته

آخرین گزارش‌ها حکایت از این دارند که ٤٠,٣ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال ٩٥، 0.9 درصد افزایش یافته است.

17.6 درصد از شاغلین کشور در  بخش کشاورزی فعالند

 

طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ١٣٩٦ که مرکز آمار منتشر کرد، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ١٢،١ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال پیش، ٠,٣ درصد کاهش یافته است.

همچنین، نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ٢٥,٣ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٦ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل 0.6 درصد کاهش یافته است.

تعداد شاغلان در سال ١٣٩٦ به 23 میلیون و 378 هزار و 613 نفر که نسبت به سال گذشته 790 هزار و 561 نفر افزایش یافته است. نسبت اشتغال در سال ١٣٩٦ به ٣٥,٥ درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩٥ افزایش 0.1 درصدی داشته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٦، ١٠,٤ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 38.8 درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 0.32 درصد و کشاورزی با 17.6 درصد قرار دارند.

17.6 درصد از شاغلین کشور در  بخش کشاورزی فعالند 

آمارهای رسمی در حالی از سهم 17.6 درصدی بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور حکایت می‌کنند که سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی در سال 96 در حدود 10 درصد بوده که بر این اساس می‌توان ادعا کرد، سهم اشتغال این بخش 70 درصد بیش از سهم تولید ناخالص آن است. دلیل این امر به هزینه کم ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بازمی‌گردد؛ وزیر کار چند سال قبل ادعا کرده بود ایجاد هر شغل در بخش پتروشیمی نیاز به یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد، با این همه ایجاد شغل در بخش کشاورزی کمتر از 50 میلیون تومان سرمایه می‌خواهد.

با این حال، بررسی 10 ساله سهم بخش کشاورزی در اشتغال نشان می‌دهد طی این دوره به‌شدت از سهم اشتغال این بخش کاسته شده است. در بهار سال 1385 سهم اشتغال در بخش کشاورزی 24.7 درصد بوده که این رقم در بهار سال 1395 به 19.1 درصد رسیده. این موضوع نشان می‌دهد که در طول 10 سال گذشته، این سهم 5.6 درصد افت پیدا کرده است. به این ترتیب، سهم بخش کشاورزی در اشتغال در بهار سال‌های 1386، 1387، 1388، 1389 و 1390 به ترتیب 24.5، 23.7، 22.8، 21.3 و 20.4 درصد بوده است. همچنین سهم اشتغال در بخش کشاورزی در بهار سال‌های 1391، 1392، 1393 و 1394 به ترتیب به این شکل گزارش شده است: 20.3، 19.6، 19.6 و 19.2 درصد. در بهار سال گذشته نیز سهم اشتغال بخش کشاورزی 19.1 درصد اعلام شد. 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید