Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی اعلام کرد:

مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی گفت: اجرای طرح مدیریت جامع، اجرای طرح های مشترک و متقابل با سازمان ها و نهادهای بزرگ و تغییر نگرش و اصلاح نگاه متقابل بین منابع طبیعی و جوامع هدف از اولویت های منابع طبیعی استان به شمار می رود.

مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز رویکرد اصلی منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی گفت: در سال آینده طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز به صورت فراگیر در همه شهرستان ها اجرا خواهد شد .

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، علیرضا نصرآبادی با بیان این مطلب گفت: اگر در هر شهرستان یک منطقه به عنوان طرح مدیریت جامع در نظر بگیریم، در کنار آن و انجام درون و برون سازمانی را گسترش دهیم، خیلی موفق تر و مؤثرتر خواهد شد از اینکه پروژه ها را پراکنده و به صورت روزمره اجراء کنیم .

وی دومین برنامه اصلی منابع طبیعی استان را اجرای طرح های مشترک و متقابل با سازمان ها و نهادهای بزرگ مانند آستان قدس رضوی و بنیادها اعلام کرد .

مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی هدف از اجرای پروژه های مشترک را محرومیت زدایی و اشتغال زایی برای روستاییان دانست و گفت: تجربیات موفق این اداره کل در پروژه های بین‌المللی راهگشا اجرای طرح های محرومیت زدایی این سازمان ها است .

نصرآبادی اولویت سوم منابع طبیعی استان را تغییر نگرش و اصلاح نگاه متقابل بین منابع طبیعی و جوامع هدف دانست.

وی شناساندن سازمان منابع طبیعی به مردم و مسئولان و اهداف و برنامه های آن را بسیار ضروری دانست و گفت: برای توسعه پایدار نیازمند اصلاح نگرش ها و نگاه مسئولان به منابع طبیعی هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی در پایان اجرای موفق پروژه های بیابان زدایی، ممیزی مراتع و آبخیزداری را از دستاوردهای منابع طبیعی استان برشمرد.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید