Iranian Agriculture News Agency

طی برگزاری مراسمی در لرستان صورت گرفت:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: این افراد با توجه به سطح زیرکشت و میزان تولید، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و استفاده مطلوب از امکانات موجود انتخاب شده اند.

تجلیل از 44 برگزیده بخش کشاورزی لرستان

طی برگزاری مراسمی در استان لرستان، از 44 برگزیده بخش کشاورزی این استان تجلیل شد.

به گزارش ایانا و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، عبدالرضا بازدار در این مراسم گفت: این افراد با توجه به سطح زیرکشت و میزان تولید، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و استفاده مطلوب از امکانات موجود انتخاب شده اند .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: در حال حاضر 135 هزار خانوار بهره بردار کشاورزی در لرستان فعالند که از این تعداد حدود 15 درصد عضو نظام صنفی کشاورزی استان هستند .

وی با بیان اینکه کشاورزان استان نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی داشته اند ادامه داد: امسال تاکنون 500 هزار تن گندم در لرستان برداشت شده است

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید