Iranian Agriculture News Agency

خیام نکویی:

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: دستاوردهای علمی تنها با تبدیل به دستورالعمل ترویجی قابل ارایه در عرصه اثربخش خواهد بود.

دستاوردهای علمی کشاورزی با اقدامات ترویجی به عرصه منتقل شود

به گزارش ایانا و به نقل از موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سیدمجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم افتتاحیه نهمین همایش علوم علف های هرز ایران که روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه در سالن پیام موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، با اشاره به شعار این همایش با عنوان "ترویج مدیریت پایدار علف های هرز گامی به سوی امنیت غذایی" اظهار داشت: این شعار با اشاره به بحث امنیت غذایی بسیار هوشمندانه انتخاب شده است.

خیام نکویی افزود: در وضعیت امنیت غذایی دنیا تغییرات معناداری ایجاد شده و دسترسی به منابع غذایی نسبت به گذشته محدود شده است. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در بحث مبارزه با علف های هرز و دیگر مقوله های کشاورزی، دستاوردهای علمی زیادی داریم که تا به دستورالعمل ترویجی قابل ارایه در عرصه تبدیل نشوند، اثربخش نخواهند بود.

وی مباحث زیست محیطی و سلامت را دو دغدغه اصلی مردم دنیا معرفی کرد و گفت: مدیریت های تلفیقی و بیولوژیکی در مبارزه با علف کش ها باید افزایش پیدا کند که میزان سلامت مردم و محیط زیست را تضمین کنیم.

خیام نکویی افزود: همچنین مدیریت منابع آبی و ورود فناوری‌های نوین با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان را پیشنهاد می کنم.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به آمار ضایعات در محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: در کشور ما که شرایط خاص تری در محدودیت ها داریم، پرداختن به مباحث علمی مقوله آفات به ویژه علف هرز، مدیریت، کنترل و مبارزه با علف‌های هرز با در نظر گرفتن کل زنجیره حائز اهمیت است.

خیام نکویی ضمن ارج نهادن به برگزاری این چنین همایشی گفت: ما در تببین تاثیرگذاری اقتصادی تولیدات علمی در افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی کشور و تاثیر این امر در ضریب امنیت غذایی خوب ورود پیدا نکرده ایم و برای مثال، باید مشخص شود، مبارزه با علف های هرز در افزایش تولید محصولات استراتژیک چه نقشی داشته است.

در این مراسم، علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه در شرایط تحریم نقش تحقیقات به خصوص در بحث امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است. گفت: چالش امنیت غذایی از دیرباز با بشر بوده است بنابراین نباید غفلت کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مهم ترین عنصر استقلال کشور امنیت غذایی است، اظهار کرد: از آنجایی که ۷۵ درصد از تولید کشور به خصوص محصولات استراتژیک به بخش زراعی اختصاص دارد، موضوع مبارزه با علف های هرز از مرحله پایش و آبیاری تا برداشت و همه مراحل زراعی باید به طور ویژه پیگیری و انجام شود.

مهاجر بیان کرد: بحث تناوب کشت مطرح است و بیشترین چالش ها در محصولات پاییزه به ویژه گندم، جو و کلزا است.

وی گفت: با افزایش سطح زیر کشت و اصلاح آبیاری، استفاده از کشت ردیفی، خاک ورزی خوب در مزرعه و دیگر روش‌ها باید سعی کنیم میزان مبارزه با علف های هرز بیشتر فیزیکی باشد تا شیمیایی.

این مقام مسؤول افزود: در مبارزه تلفیقی و تناوب کشت به خصوص در محصول گندم با پهن برگ ها و در کلزا با نازک برگ ها مبارزه شود و با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی دنیا نوع روش زندگی علف های هرز را تغییر داده است، انتظار می رود با مطالعات جدید و کاهش مصرف سموم شیمیایی مشکل علف های هرز را به حداقل برسانیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید