Iranian Agriculture News Agency

انوری در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو از کنترل علفهای هرز مزارع کلزا در بخش ایلخچی شهرستان خبر داد.

کنترل علفهای هرز مزارع کلزا در بخش ایلخچی

رضا انوری در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی گفت: با توجه به آغاز کشت کلزا و اهمّیت کنترل علفهای هرز که یکی از عوامل مهم در کاهش تولید از لحاظ کمی و کیفی بوده ،لازم است برای کنترل علفهای هرز مناسبترین روش از جمله آماده سازی مطلوب زمین، کشت به موقع، استفاده از بذور گواهی شده و عاری از علف هرز، رعایت اصول به زراعی، استفاده از روشهای تلفیقی و نیز مبارزه شیمیایی طبق دستورالعمل در زمان مناسب و با استفاده از علف کشهای مؤثر اتخاذ گردد.

وی با اشاره به اینکه مبارزه شیمیایی که شامل استفاده از علف کشهاست به دو زمان قبل از کاشت و پس از کاشت مربوط می شود، ادامه داد: ترفلان (تری فلورالین) علف کشی دو منظوره بوده که به صورت قبل از کاشت و مخلوط با خاک برای کنترل اکثر گرامینه ها و تعدادی از علفهای هرز پهن برگ در حال جوانه زنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای گرفتن نتیجه مطلوب از ترفلان، خاک مزرعه باید نرم و عاری از کلوخ باشد و عمل اختلاط با خاک به سرعت انجام شود؛ همچنین بهترین سمپاش برای این کار، پشت تراکتوری بوم دار با نازل تی جت می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو ادامه داد: پس از کشت و قبل از سبز شدن کلزا، از علف کش دو منظوره بوتیزان استار استفاده می شود که جهت کنترل طیف وسیعی از علفهای هرز باریک برگ من جمله دم روباهی و پهن برگ من جمله خاکشیر ،کیسه کشیش و تا حدی خردل وحشی و شلمی کارایی دارد.

 انوری افزود: کنترل علفهای هرز کلزا با علف کش قبل از کشت (ترفلان) و پیش رویشی (بوتیزان استار) با نظارت و پیگیری مستمر واحد حفظ نباتات در سالزراعی جاری در بخش ایلخچی شهرستان در حال اجرا می باشد که رعایت زمان صحیح مصرف علف کش، میزان سم و آب مصرفی، کالیبراسیون دقیق سمپاش و استفاده از نازل مناسب مورد تأکید است.

وی تصریح کرد: با توجه به تأثیر و اثربخشی علف کشهای خاک مصرف (ترفلان و بوتیزان استار) علیه علف هرز غالب منطقه (دم روباهی ) در سال زراعی گذشته، امسال کلزاکاران تمایل بیشتری نسبت به کاربرد آن در مزارع دارند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید